Ångestguiden.se riktar sig till dig som är intresserad av GAD och andra ångestsyndrom, själv känner att du har tendenser till förhöjd ångest och oro, men också till dig som är närstående och önskar få mera kunskap om GAD. Denna utbildning är avsedd att hjälpa dig att ta detta första steg mot ökad kunskap och ska ses som ett komplement till den information och de utbildningar som sjukvården i övrigt erbjuder.

Manuset till utbildningen är skrivet av psykiatriker Sergej Andréewitch. Materialet är granskat av TINA-Mottagningen, psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Göteborg, psykiatriska klinikerna i Sundsvall och Östersund samt Svenska Ångestsyndromsällskapet.

Starta utbildningen genom att klicka på knappen längst ner.

 

Angestguiden

I den första delen av utbildningen klargörs skillnaden mellan normal och sjuklig ångest, hur dagens syn på ångestsyndromen skiljer sig mot tidigare uppfattningar och vilka de olika ångestsyndromen är. Du får också veta hur vanliga ångestsyndromen är, hur man ställer diagnos, vilka som löper ökad risk att drabbas och hur man behandlar.

Den andra delen av utbildningen handlar om Generaliserat Ångestsyndrom (GAD).

Hur man kan veta om man har GAD och hur man kan ta hjälp av självskattning för att få stöd i beslutet om man ska söka hjälp eller inte. Vidare beskrivs hur, och med vilka kriterier, diagnosen ställs i vården. Du får också veta när GAD vanligtvis börjar, om det finns hos barn och äldre, hur olika kroppsliga åkommor som värk och magproblem kan hänga samman med GAD och vad det kan finnas för risker med att inte behandla GAD.

I den tredje delen av utbildningen får du lära dig hur GAD kan behandlas. Vilka läkemedel och vilka psykologiska metoder som har visats vara mest effektiva. Du får också svar på vanliga frågor/farhågor om läkemedel, som huruvida man kan bli beroende, om de kan förändra personligheten, om man kan kombinera läkemedel och psykologisk behandling m.m.

Den sista delen av utbildningen tar upp hur du och dina anhöriga kan bidra till att du får bästa möjliga behandling. Du får råd och tips om hur du ska söka hjälp, hur du bäst förbereder dig för mötet med en vårdgivare, hur du bäst utnyttjar mötet och hur du skiljer olika yrkeskategorier åt. Du som anhörig får veta hur du bäst stödjer en anhörig med GAD, hur du vårdar er relation samt inte minst hur du tar hand om dig själv.